Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz

Paylaşmak Güzeldir.

 • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.

bands

 1. Bogac

  İndikatör FİBONACCİ BANDS

  ATRperiod:=Input("ATR Period",1,500,14); BANDperiod:=Input("EMA Period",1,500,14); EMA:=MOV(c,BANDperiod,e); R1:=ATR(ATRperiod); R2:=ATR(ATRperiod)*1.618; R3:=ATR(ATRperiod)*2.618; R4:=ATR(ATRperiod)*4.236; FIBOTOP4:=EMA+R4; FIBOTOP3:=EMA+R3; FIBOTOP2:=EMA+R2; FIBOTOP1:=EMA+R1; FIBOBOT1:=EMA-R1...
 2. algoritma

  Trend Kanalı Turtle Trader Bands

  BandType:=Input("Band type (Choose 1 for Longs, 2 for Shorts): ",1,2,1); Periods:=Input("Lookback periods: ",2,1000,20); HalfPeriods:=periods/2; If(bandtype=1,Ref(HHV(H,periods),-1), If(bandtype=2,Ref(LLV(L,periods),-1),0)); If(bandtype=1,Ref(LLV(L,halfperiods),-1)...