Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz

Paylaşmak Güzeldir.

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.

elis

  1. algoritma

    İndikatör ELEVATED LEVERAGE index SYSTEM indikatörü ELiS

    ELEVATED LEVERAGE index SYSTEM indikatörü ELiS Matriks Indicator Builder Formülü: gear:=input("Conservative=1 Standard=2 Average=3 Risky=4 Agressive=5",1,5,2); period:=input("Period",1,500,50); nATR:=ATRe(Period)/C; hATR:=HHV(nATR,period); lATR:=LLV(nATR,period); nSD:=StDEV(C,Period)/C...