Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Yayından kaldırmak istediğiniz formüller için algoritmabul@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz... 

 • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.

indicator

 1. algoritma

  İndikatör Bear stop indicator

  Bear stop indicator Day:=Input("Day Entered Trade",1,31,19); Mnth:=Input("Month Entered Trade",1,12,4); Yr:=Input("Year Entered Trade",1985,2100,2004); HoldingDays:=BarsSince(Day=DayOfMonth() AND Mnth=Month() AND Yr=Year()); InitStop:=Input("Initial Stop",0,100000,1.52); Index := 100-(100/(1+(...
 2. algoritma

  İndikatör Bull stop indicator

  Bull stop indicator InitStop:=Input("Initial Stop",0,100000,0.50); Index := 100-(100/(1+( PDI(21)/ MDI(21)+0.0001))); OB:= Index-70; Bullish:= CLOSE-(CLOSE*(OB/100)); Stop:= If(Bullish>=CLOSE,LOW -(Bullish-CLOSE),LOW); BullStop := If(Stop>PREV AND Stop>InitStop,Stop...
 3. algoritma

  İndikatör Scalping Line Indicator

  Scalping Line Indicator MATRİKS INDICATOR BUILDER FORMÜLÜ: percent:=input("Yüzde",0,100,1); mainperiod:=input("HO Periodu",1,500,100); signalperiod:=input("Sinyal Periodu",0,100,7); MA:=mov(C,mainperiod,TRI); K1:=IF(MA>c+MA*percent/100,MA,IF(MA<c-MA*percent/100,MA,C))...
 4. algoritma

  İndikatör Divergence Indicator

  Divergence Indicator Mov(Mov((Abs(C-Ref(C,-1))),15,E),5,E) Source / From: ???