Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Her ayın 1 inci günü Üye olabilirsiniz.

Ne Aradığını Bilmeyen Bulduğunu da Anlayamaz

 

 • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.

Makine Öğrenimi - Python Hidden Markov Model (HMM)

Machine Learning Algorithms - Makine Öğrenimi Algoritmaları BORSA

algoritma

eiπ + 1 = 0
Algorithmist
Algoritma
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,789
HMM (Hidden Markov Model)
istatistiksel modellemeye dayalı bir makine öğrenimi yöntemidir ve çeşitli uygulamalarda kullanılır. HMM, gizli bir yapıyı ve bu yapıya dayalı veri gözlemlerini modellemek için kullanılır. İşte HMM'nin temel özelliklerini ve uygulama alanlarını özetleyen bir açıklama:

Hidden Markov Model (HMM) Nedir?
 • HMM, belirli bir sistemin gizli durumlarını ve bu gizli durumlar arasındaki geçişleri tanımlayan bir olasılık modelidir. Bu gizli durumlar, verinin gözlemlendiği farklı koşulları veya durumları temsil eder.
 • Her gizli durumun, belirli bir gözlem dağılımına sahip olduğu varsayılır. Bu gözlem dağılımları, verinin bu durumda nasıl dağıldığını belirtir.
HMM Nerelerde Kullanılır?
 • HMM, doğal dil işleme (NLP) alanında dil modellemesi ve kelime tahmini gibi görevlerde kullanılır.
 • Konuşma tanıma sistemlerinde, konuşma sinyallerini dil segmentlerine ayırmak ve söylenen kelimeleri tanımak için kullanılır.
 • Genetik veri analizi ve biyoinformatikte, gen dizilerinin veya protein yapılarının analizinde kullanılır.
 • Hava durumu tahmini ve finansal piyasa analizi gibi zamana bağlı verilerin analizinde kullanılır.
HMM'nin Temel İlkeleri:
 • HMM, Markov zinciri olarak bilinen bir sürecin genelleştirilmiş bir versiyonunu temsil eder. Markov zinciri, bir dizi durumun zamana bağlı olarak nasıl değiştiğini tanımlar.
 • Gizli durumlar ve gözlem durumları arasındaki ilişki, özellikle veri tahmininde ve model oluşturmada önemlidir.
HMM'nin Eğitimi ve Kullanımı:
 • HMM'nin parametreleri, genellikle eğitim verileri üzerinde öğrenilir. Model, veriyi uygun bir şekilde temsil etmek için gizli durumların ve gözlem dağılımlarının parametrelerini ayarlar.
 • Eğitilmiş bir HMM modeli, verinin analizi, sınıflandırılması veya tahmin edilmesi için kullanılabilir.

hmm.GaussianHMM sınıfının parametreleri aşağıdaki gibidir:
örnek hmm_model = hmm.GaussianHMM(n_components=3, covariance_type="diag", n_iter=100)
 • n_components: HMM'nin kaç tane gizli durum içereceğini belirtir. Bu, kullanıcının belirlemesi gereken önemli bir parametredir. Örneğin, n_components=3 durumunda HMM, 3 gizli durumu temsil edecektir.
 • covariance_type: Kovaryans matrisinin türünü belirtir. Olası seçenekler arasında "spherical" (küresel), "tied" (bağlı), "diag" (diagonal) ve "full" (tam) bulunur. Bu parametre, gözlem verilerinin kovaryans matrisinin nasıl tahmin edileceğini belirler. Örneğin, covariance_type="diag" durumunda, kovaryans matrisi çapraz terimlere sahip bir diyagonal matris olacaktır.
 • n_iter: Eğitim iterasyon sayısını belirtir. Modelin eğitimi için kaç iterasyon yapılacağını belirler.
Yukarıdaki kod örneğinde hmm.GaussianHMM sınıfı, 3 gizli durumu olan bir HMM modeli oluşturur. "covariance_type" parametresi "diag" olarak ayarlanmıştır, bu da kovaryans matrisinin çapraz terimlere sahip bir diyagonal matris olarak tahmin edileceği anlamına gelir. "n_iter" parametresi 100 olarak ayarlanmıştır, yani model eğitimi için 100 iterasyon yapacaktır.

hmm_model.fit(prices) ifadesi, modelin verilere uyarlanmasını başlatır ve gizli durumları tahmin eder. Elde edilen gizli durumlar, hidden_states değişkeninde saklanır. Bu durumlar, verinin hangi gizli yapıları temsil ettiğini gösterir.

"covariance_type" parametresinin hangi seçeneğinin en iyi olduğu, belirli bir uygulamaya ve veri kümesine bağlıdır. Her seçenek, kovaryans matrisinin nasıl tahmin edileceğini belirler ve farklı veri yapıları için farklı sonuçlar verebilir. İşte her bir seçeneğin bazı özellikleri:

 • "spherical" (küresel): Bu seçenek, kovaryans matrisini sadece bir skalardan (küresel) oluşan bir matris olarak tahmin eder. Yani, tüm değişkenler arasındaki ilişkiyi aynı kabul eder.
 • "tied" (bağlı): Bu seçenek, tüm gizli durumlar için aynı kovaryans matrisini kullanır. Bu, tüm gizli durumlar arasındaki kovaryansın aynı olduğu anlamına gelir.
 • "diag" (diagonal): Bu seçenek, kovaryans matrisini çapraz terimlere sahip bir diyagonal matris olarak tahmin eder. Yani, değişkenler arasındaki ilişkinin sadece çapraz terimlere sahip olduğunu kabul eder.
 • "full" (tam): Bu seçenek, tam bir kovaryans matrisini kullanır ve her iki değişken arasındaki ilişkiyi tam olarak modellemeye çalışır.
"full" seçeneği, en fazla esnekliği sunar, ancak aynı zamanda daha fazla parametreye ihtiyaç duyar ve verilerin özelliklerine bağlı olarak daha fazla eğitim verisine ihtiyaç duyabilir. Hangi seçeneğin en iyisi olduğu, veri yapısına ve uygulama senaryosuna bağlıdır. Deneme ve hata yaklaşımı, en iyi sonucu elde etmek için farklı seçenekleri değerlendirmenize yardımcı olabilir.

HMM (Hidden Markov Model) ANLAMAK
 1. HMM'nin Turing Makinesi İle İlişkisi: HMM, Alan Turing'in turing makinesi kavramıyla ilgili bir benzerlik taşır. Turing makineleri, teorik bir hesaplama modeli olarak kabul edilir ve HMM de matematiksel olarak hesaplamaları ifade etmek için kullanılır.
 2. Doğal Dil İşleme (NLP) ve Konuşma Tanıma: HMM, doğal dil işleme (NLP) ve konuşma tanıma gibi metin ve konuşma verilerini işleme uygulamalarında sıkça kullanılır. Özellikle, metindeki sözcük sırasını veya konuşma sinyalini gizli durumlar aracılığıyla modellemek için kullanılır.
 3. HMM ve Markov Zinciri: HMM, bir tür Markov zinciri olarak kabul edilir. Markov zincirleri, bir durumun yalnızca önceki duruma bağlı olduğu bir olasılık sürecini temsil eder. HMM, bu temel prensibi daha karmaşık bir modellemeye genişletir.
 4. Dil Modellemesi: HMM, dil modellemesi için kullanılabilir ve özellikle metin tahmini ve kelime sıralaması gibi dil işleme görevlerinde kullanışlıdır. Bu nedenle, metin tabanlı uygulamalarda önemli bir rol oynar.
 5. HMM'nin Bağlantılı HMM Versiyonları: Bağlantılı HMM (CHMM) ve Saklı Bağlantılı HMM (SCHMM), karmaşıklığı artırmadan HMM'nin işlevselliğini genişleten varyasyonlardır. Özellikle ses tanıma ve el yazısı tanıma gibi uygulamalarda kullanılır.
 6. Genetik Veri Analizi: Biyoinformatikte, HMM, genetik veri analizi ve DNA dizisi hizalama gibi görevlerde kullanılır. HMM, belirli dizilim modellerini tanımlamak için kullanışlıdır.
 7. Finansal Piyasa Analizi: HMM, finansal piyasa analizi ve risk yönetimi gibi finans uygulamalarında kullanılır. Özellikle fiyat hareketlerini ve volatiliteyi modellemek için kullanışlıdır.
HMM, çok çeşitli uygulamalarda kullanılan güçlü bir modelleme aracıdır ve birçok disiplinde yaygın olarak kullanılır. Her bir uygulama alanı, HMM'yi kendi gereksinimleri doğrultusunda özelleştirir ve parametrelerini ayarlar. Bu nedenle, HMM'nin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını anlamak ilginç olabilir.
 

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap
Başlatan Benzer Konular Forum Cevap Tarih
algoritma M 0