Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Yayından kaldırmak istediğiniz formüller için algoritmabul@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz... 

 • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.

moving

 1. algoritma

  İndikatör Triple or Double Exponential Moving Average (DEMA or TEMA) by Patrick Mulloy

  Triple or Double Exponential Moving Average (DEMA or TEMA) by Patrick Mulloy Period:=10; EMA1:= Mov(C,Period,E); EMA2:= Mov(EMA1,Period,E); EMA3:= Mov(EMA2,Period,E); Difference:= EMA1 - EMA2; DMA:= EMA1 + Difference; TMA:=(3*(EMA1-EMA2))+EMA3; DMA;TMA TEMA Tema(Close, 10, Exponential) Or a...
 2. algoritma

  Hareketli Ortalama Hareketli Ortalamalar (Moving Averages)

  Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) pd:=input("period",1,500,20); p1:=2/(1+pd); c*p1+prev*(1-p1) pd:=input("period",1,500,20); Sum(C,pd)/pd n1:=35; AbsCmo:=(Abs(CMO(c,9)))/100; p1:=2/(n1+1); (p1*AbsCmo*C)+(1-(p1*AbsCmo))*Prev
 3. algoritma

  Oscillator Triple Exponential Moving Average (TRIX)

  Triple Exponential Moving Average (TRIX) p:=12; x1:=Mov(c,p,e); x2:=Mov(x1,p,e); x3:=Mov(x2,p,e); Trix:=ROC(x3,1,%); Trig:=mov(ROC(x3,1,%),9,s); Trix;Trig
 4. algoritma

  Kurgusal Strateji High Low Moving Average

  High Low Moving Average p3:=REF((H+L)/2,-3); p2:=REF((H+L)/2,-2); p1:=REF((H+L)/2,-1); p0:=(H+L)/2; PrevSum:=p3+p2+p1; PrevAve:=PrevSum/3; a:=ref((Prevsum - PrevAve +p0)/3,-3); b:=ref((Prevsum - PrevAve +p0)/3,-1); a;b kaynak ¿ Muhtemelen yazılırken kullanılan kaynak...
 5. A

  Hareketli Ortalama Vertical Horizontal Moving Average

  Vertical Horizontal Filter indikatörünün hareketli ortalamaya dönüştürülmüş versiyonudur Renk değişimi ve destek-direnç olarak kullanımında güzel sinyaller vermektedir "length=50" kısmı kullandığınız grafik periyoduna göre optimize edilebilir Matriks Indicator Builder Formula; length:=50...
 6. Bogac

  Hareketli Ortalama Smoothed Moving Average (SMMA)

  period:=Input("Period",1,500,21); SMMA:=if(prev=0,mov(c,period,s),(prev*(period-1)+c)/period); SMMA
 7. Bogac

  Hareketli Ortalama Arnoud Legoux Moving Average (ALMA)

  sigma:=6; offset:=0.85; w0:= Exp(-Power(0-ROUND(offset*8-0.5),2)/(2*Power(9/sigma,2))); w1:= Exp(-Power(1-ROUND(offset*8-0.5),2)/(2*Power(9/sigma,2))); w2:= Exp(-Power(2-ROUND(offset*8-0.5),2)/(2*Power(9/sigma,2))); w3:= Exp(-Power(3-ROUND(offset*8-0.5),2)/(2*Power(9/sigma,2)))...
 8. algoritma

  Matriks Weighted Moving Average açık kodu

  Weighted Moving Average ın açık kodu mov(c,3,w) açık kodu (ref(c,-2)+ref(c,-1)*2+c*3)/6 60 dk mov(c,3,w) alt periyodlarda görmek için Nw:=Hour()<>ref(Hour(),-1); alg:=(valuewhen(3,nw,ref(c,-1)) + valuewhen(2,nw,ref(c,-1))*2 + valuewhen(1,nw,ref(c,-1))*3)/6; alg kaynak uufuk
 9. U

  İndikatör Variable Moving Average lazy bear

  Variable Moving Average lazy bear Selam, Vam göstergesi; period:= Input("Period",1,5100,6); k:=1/period; pdm:=max(c-ref(c,-1),0); mdm:=max(ref(c,-1)-c,0); pdmS:= ((1 - k)*prev + k*pdm); mdmS:= ((1 - k)*prev + k*mdm); ss:= pdmS + mdmS; pdi:= pdmS/ss; mdi:= mdmS/ss; pdiS:= ((1 - k)*prev+ k*pdi)...
 10. K

  İndikatör Double Exponential Moving Average DEMA

  Matriks DEMA formulü, n:=5; x1:=mov(c,n,e); x2:=mov(x1,n,e); x3:=mov(x2,n,e); Dema:=3*x1-3*x2+x3; Dema
 11. algoritma

  Önemli Formüller TOMA Trend of Moving Average

  Trend of Moving Average TOMA
 12. algoritma

  Hareketli Ortalama Modified 50 Day Moving Average

  N:=50; TN:=Mov(C,N,S); sOneA:=((n-1)/2)*C+ ((n-3)/2)*Ref(C,-1)+ ((n-5)/2)*Ref(C,-2)+ ((n-7)/2)*Ref(C,-3)+ ((n-9)/2)*Ref(C,-4)+ ((n-11)/2)*Ref(C,-5)+ ((n-13)/2)*Ref(C,-6)+ ((n-15)/2)*Ref(C,-7)+ ((n-17)/2)*Ref(C,-8)+ ((n-19)/2)*Ref(C,-9); sOneB:=((n-21)/2)*Ref(C,-10)+ ((n-23)/2)*Ref(C,-11)+...
 13. algoritma

  Hareketli Ortalama TEMA - Multiple-type by Jose Silva

  Multiple-type Triple Moving Average (TEMA), fully adjustable. TEMA - Multiple-type { Multiple-type TEMA v1.0 } { (c) Copyright 2004 Jose Silva } { For personal use only } { http://www.metastocktools.com } { User inputs } pds:=Input("TEMA periods",1,2520,21); type:=Input("[1]EMA [2]SMA...
 14. algoritma

  Trend Kanalı Simple Moving Average w/Bands by Jose Silva

  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= From: Edson L F <edsonlf[at]bol.com.br> To: equismetastock[at]yahoogroups.com <equismetastock[at]yahoogroups.com> Date: Friday, March 17, 2006, 5:17:09 PM Subject: [EquisMetaStock Group] Envelope Hi friends! how to...
 15. algoritma

  Hareketli Ortalama Sine Weighted Moving Average by Patrick E. Lafferty

  June 1999 TASC Traders Tip - How Smooth is Your Data Smoother? (Sine-Wave Weighted Moving Average) {#&} The article "How Smooth is Your Data Smoother", by Patrick E. Lafferty, reviews differenttypes of moving averages, including a Sine-Weighted Moving Average. The Sine-Weighted Moving Average...
 16. algoritma

  Al Sat Sistemi Recursive Moving Trend Average by Dennis Meyers

  Is the name of an article in the December issue of TASC, written by Dennis Meyers. In it he describes what he calls "The Recursive Moving Trend Average". I wont go into all the article right now, but here is my translationof his math (for Metastock 6.5) : Recursive Moving Trend Average...
 17. algoritma

  Hareketli Ortalama Recursive Moving Trend Average & TOSC Oscillator

  Is the name of an article in the December issue of TASC, written by DennisMeyers. In it he describes what he calls "The Recursive Moving Trend Average". I wont go into all the article right now, but here is my translationof his math (for Metastock 6.5) : Recursive Moving Trend Average...
 18. algoritma

  Oscillator OWMA Optimized Weighted Moving Average

  The first step for calculating a weighted moving average (WMA) is to decide the lookback period (n) and the alpha (a). For our example in sidebar Figure 1, we are using n = 8 and a = 0.6 to calculate the optimized weighted moving average (OWMA) described in "Weighted moving averages." The OWMA...
 19. algoritma

  Hareketli Ortalama Moving Average - Crossovers I by Dimitris Tsokakis

  Dimitris Tsokakis' article in this issue, "Anticipating Moving Average Crossovers," introduces a new indicator and two explorations to analyze it. The formula for the indicator and the instructions for adding it to MetaStock are as follows: In the Tools menu, select Indicator Builder. Click New...
 20. algoritma

  Hareketli Ortalama Kaufman's Adaptive Moving Average II

  . To: <metastock@xxxxxxxxxxxxx> . Subject: Re: Easy language to MS translation HELP . From: "Jossart Alain" <Alain.Jossart@xxxxxxxxx> . Date: Tue, 28 Nov 2000 11:46:48 +0100 . References: <001001c0588c$86622aa0$6421e0d5@xxxxxx> . Reply-To: metastock@xxxxxxxxxxxxx . Sender...